Sample HAMILTON Housing, Armatures and Retraction Systems


--

HAMILTON Housing, Armatures and Retraction Systems

در کنار طراحی و توسعه سنسورها و برای دستیابی به اندازه گیری های دقیق و قابل اعتماد در فرآیندهای مختلف، شرکت Hamilton ساخت سیستم ها و آرماتور های نگهدارنده Housing سنسورها را نیز در برنامه کاری خود دارد.
از آنجاییکه  سنسور باید به بهترین وجهی با مدیای در حال اندازه گیری در تماس باشد و در برخی موارد بدون تداخل با محیط و انسان امکان شستشو و کالیبره نمودن سنسور نیز فراهم گردد، آرماتور و چمبر های متفاوتی طراحی شده اند که به نیازهای مختلف صنایع پاسخ مقتضی داده شود.


انواع این نگهدارنده ها عبارتند از:

 

RetractoFit

 

RetractoFit Bio

 

FlexiFit

 

Retractex B

 

Retractex  C

 

MasterFit

 

Retractomaster

 

Safety Socket

 

Hygienic Socket

 

 

 
 

 

 

 

 

Order request form


To complete the order, complete the form below :


Main Office

(98) 21 44443999
(98) 21 44444950
info[AT]piramoonco.com
145 Shahid Mokhberi St. Sattari Hwy.,Tehran, Iran

Piramoon System Qeshm

(98) 76 35340394
info[AT]piramoonco.com

Tula Industrial Park, Cable site

Downtown Office

post box : 567-14455
postal code : 1475877134
info[AT]piramoonco.com
145 Shahid Mokhberi St. Sattari Hwy.,Tehran, Iran