Sample HAMILTON On Line Dissolved Oxygen Sensors


--

HAMILTON ON LINE  DISSOLVED OXYGEN SENSORS

Hamilton با استفاده از تکنولوژی OPTIFLOW بجای تکنولوژی PTFE ، یکی از مهمترین ضعف های سنسورهای متداول DO که از سیستم غشایی استفاده می کنند برطرف نموده است. در سنسورهای غشایی، ضعف مکانیکی غشا، شکننده بودن سیستم غشایی در اثر مختصر آلودگی شیمیایی یا در مواجهه با مخلوط ذرات جامد و یا حتی ضرباتکوچک باعث صدمه شدید به سنسور می شود.
این راهکار شرکت Hamilton باعث می شود که سیستم از نظر مکانیکی بسیار مقاومتر بوده و دارای طول عمربالاتری باشد همچنین در شرایط بسیار سخت محیطی و فشار بالا ثبات بیشتری را از خود نشان دهد.
سیستم غشایی OPTIFLOW دارای زمان پاسخ دهی سریع ( Fast Response Time) و مستقل از جریان (Flow independent)  می باشد بگونه ای که در فلوی بسیار پایین نیز عملکرد خود را حفظ می کند. سنسورهای Oxygold G با بسیاری از ترانسمیترهای روز دنیا سازگار بوده و قابل نصب در شرایط مختلف پروسسی می باشند.
گستره اندازه گیری سنسور OxyGold G از 1ppb تا 40ppm می باشد و مهمترین مورد استفاده آن مصارف نیروگاهی است.

                                                                                                                                      

 

 

 

Order request form


To complete the order, complete the form below :


Main Office

(98) 21 44443999
(98) 21 44444950
info[AT]piramoonco.com
145 Shahid Mokhberi St. Sattari Hwy.,Tehran, Iran

Piramoon System Qeshm

(98) 76 35340394
info[AT]piramoonco.com

Tula Industrial Park, Cable site

Downtown Office

post box : 567-14455
postal code : 1475877134
info[AT]piramoonco.com
145 Shahid Mokhberi St. Sattari Hwy.,Tehran, Iran