ترانسمیترهای همیلتون


بمنظور تکمیل پکیج های اندازه گیری پارامترهای pH ، DO و Conductivity، شرکت Hamilton ترانسمیترهای پارامترهای فوق را نیز ارائه نموده که از جمله ویژگی های آنها کیفیت بسیار بالا، زمان پاسخ دهی بسیار کوتاه و قیمت بسیار مناسب می باشد.
ترانسمیترهای فوق بمنظور استفاده در مناطق Safe Area و Hazardous Area طراحی شده اند که در ذیل به آنها اشاره می شود:


1.ترانسمیترهای pH ، DO و Conductivity مدل H100 بمنظور
استفاده در مناطق Safe Area


2.ترانسمیترها ی pH ، DO و Conductivity مدلهای H200X و
H220X بمنظور استفاده در مناطق Hazardous Area

فرم درخواست سفارش


برای ثبت سفارش فرم زیر را تکمیل کنید :