سنسورهای نوری اکسیژن همیلتون HAMILTON Optical Dissolved Oxygen Sensors


شرکت Hamilton در ساخت سنسورهای اکسیژن محلول DO گامهایی فراتر از رقبا برداشته و در کنار تولید سنسورهای متداول غشایی سنسورهای نوری اکسیژن محلول را نیز تولید می نماید. سنسور Visiferm DO اولین سنسور نوری است که در آن تجهیزات نوری الکترونیکی Opto-Electronics تعبیه گردیده تا با دارا بودن تمامی امکانات یک تجهیز اندازه گیری امکان تشخیص خرابی سنسور را نیز داشته باشد.
پایه علمی این سنسورهای نوری پدیده تابش و جذب نور توسط مولکول های برانگیخته Chemilluminescense است. مولکولهای اکسیژن توسط نوری که بدان تابیده می شود بر انگیخته و میزان نوری که از مولکول های برانگیخته باز نشرمی یابد معادل میزان اکسیژن محلول است.


مزیت سنسورهای DO Optical نسبت به سنسورهای کلاسیک(غشایی):


• غشا ) Membrane ( شکننده در این سنسورها حذف شده اند و سنسور دارای هد محکم می باشد.
• الکترولیت حذف شده و بنابراین نشتی سنسور وجود ندارد.
• در زمان راه اندازی به پلاریزاسیون که زمانبر می باشد، نیاز ندارند
• مقادیرعلاوه برانکه سریع بدست آمده و پایدار هستند، تغییرات ) Drift ( بسیار ناچیزی دارند.
• می توان در آزمایشگاه سنسور را کالیبره و اطلاعات کالیبراسیون را در سنسور ذخیره نمود تا در محل نصب سنسور
سریعتر راه اندازی گردد.


کاربردهای تخصصی:


واحدهای مختلف گازی بمنظور اندازه گیری اکسیژن در گاز برای مقادیر بالای 21ppm
واحدهای مختلف نیروگاهی بمنظور اندازه گیری اکسیژن در آبهای خالص و فوق خالص
واحدهای مختلف شیمی و پتروشیمی
واحدهای مختلف صنایع بیوتکنولوژی و فرمانتاسیون

فرم درخواست سفارش


برای ثبت سفارش فرم زیر را تکمیل کنید :