تماس با ما


شرکت Piramoon در قشم

35340394 76 98
info[AT]piramoonco.com 
شهرک صنعتی تولا، سایت کابلی

 

 دفتر تهران

44443999 21 98
info [AT] piramoonco.com 
تهران بزرگراه ستاری، خیابان شهید مخبری ، پلاک 145
 
 
 دفتر مرکزی

صندوق پستی: 567-14455 
کد پستی : 1475877134 
info [AT] piramoonco.com 
تهران بزرگراه ستاری، خیابان شهید مخبری ، پلاک 145

فرم درخواست همکاری با ما


برای همکاری با ما لطفا فرم زیر را تکمیل کنید :

دفتر تهران

98 21 44443999
98 21 44444950
info [AT] piramoonco.com
تهران بزرگراه ستاری، خیابان شهید مخبری ، پلاک 145

شرکت Piramoon در قشم

98 76 35340394
info [AT] piramoonco.com

شهرک صنعتی تولا، سایت کابلی

دفتر مرکزی

صندوق پستی: 567-14455
کد پستی : 1475877134
info [AT] piramoonco.com
تهران بزرگراه ستاری، خیابان شهید مخبری ، پلاک 145